Søknadsfrist hovudopptak 1. februar

Vi minner om at fristen for å søke plass på skulane i Vestnes kommune for kommande skuleår er 1. februar. Vårt hovudopptak er difor 1. februar.

Om det skulle vere ledig kapasitet etter denne søknadsfristen, så vil vi ha løpande opptak fram til det ikkje er kapasitet til å ta imot fleire. Men søknadar mottatt før 1. februar har prioritet.

Søknadsskjemaet finn de her. Ta gjerne kontakt med skulen via 40 60 33 77 eller post@tresfjordenspire.no om de har spørsmål.

Viser elles til inntaksreglementet vårt. (Merk at det i reglementet står søknadsfrist 1. mars, men f.o.m. 2023 er dette endra til 1. februar.)

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: