Velkommen!

1. januar 2023 opnar vi for å søke om plass for skuleåret 2023/2024

Velkommen til Tresfjord EnSpire skule!

Nyaste innlegg frå skulen

Vi er godt i gong

No nærmar vi oss tre veker med skule og alle elevar og tilsette koser seg. Endeleg er også sola på plass i bygda og skaper ei ekstra god ramme rundt relasjonsarbeidet elevar og tilsette no held på med. Vi har varierte dagar inne og ute med både mosjon, stillesitting, aktivitetar, leikar, skriving, lesing, rekning, samt […]

Skulen blir til

No er det ikkje lenge att til skulestart og mykje er no på plass. Utallige dugnadstimar har gitt resultat. Tysdag 23. august kl 9 kan vi endeleg starte opp!

Du kan sjå alle innlegga her.

Skuledagen

Skuledagen startar kl 09:00 og varer til 14:00 for alle elevar uansett trinn.

Det er berre eitt timeplanfesta friminutt midt på dag inkl. lunsj frå kl 11:00 til 12:00. Det betyr ikkje at elevane sit stille på plassane sine resten av skuledagen. Vi legg opp til mykje variert undervisning som innebér aktivitetar både inne og ute. Og ser dei tilsette at elevane har behov for ei ekstra pustepause, så får dei sjølvsagt det sjølv om det ikkje står “friminutt” på planen.

Tanken er at at alle dagar er (og skal vere) ulike, at alle elvgrupper er (og skal vere) ulike, og at det difor er betre å tilpasse undervisningstida og undervisningsfri tid til kvar enkelt gruppe ila. skuledagen. Dersom ei elevgruppe jobbar med eit prosjekt og er veldig engasjert i dette, så ønsker ikkje vi å bryte opp i dette for mykje.

SFO og foreldrebetaling skule

Skulen tilbyr SFO 07:00-09:00 og 14:00-16:00, og samt 8 timar etter behov i tidsrommet 07:00-16:00 på skulestengde dagar (f.o.m. haustferien dette skuleåret grunna sein godkjenning frå UDIR). Ein kan kjøpe enkeltdagar og enkelte bolkar (morgon/ettermiddag) slik at SFO blir mest mogleg tilpassa kvar enkelt heim sitt behov. Vi tilbyr 12 timar gratis SFO per veke for 1. trinn.

Vi ønsker å vere ein privat grunnskule utan foreldrebetaling, men no i oppstarten vil betalinga vere på kr 450 per månad i tillegg til ei innmeldingsavgift på kr 500.

Tresfjord EnSpire skule er ein privat grunnskule som skal følgje læreplanen for EnSpireskular og skal vere ein leksefri* skule. Les meir om EnSpire her.

Dersom du har spørsmål, er det berre å ta kontakt med oss via post@tresfjordenspire.no.

*Vedr. leksefri skule: Det vil bli oppfordra til å lese kvar dag, og det kan bli gitt ulike oppgåver/oppdrag som ein også kan måtte jobbe med heime i periodar.

FØLG MED PÅ

Instagram

NYHETSBREV

Registrer deg gratis og få vår månedlige nyheter!

Blog at WordPress.com.