Velkommen!

Det er framleis mogleg å søke plass for elevar på 1.-7. trinn for skuleåret 2022/2023

Endeleg godkjenning frå UDIR på plass!

Fredag 1. juli kom endeleg beskjeden vi lenge har venta på: Vi har fått godkjenning frå UDIR! Vi startar difor opp no i august!

Nyaste innlegg frå skulen

Ting kjem på plass

Det nærmar seg skulestart. For ein og ein halv månad sidan var der berre brakka som stod der. Ingen inventar, ikkje noko uteområde, ingen tilsette. Ei og ei halv veke før skulestart er det meste av materiell på plass. Tilsetjingar er unnagjort. Uteområdet tar form. Vi gleder oss til å ta imot elevane tysdag 23. […]

Har du noko skulemateriell å avsjå?

Skulen tar gjerne imot “ting og tang” som du ikkje har bruk for, men som du tenker skulen kan trenge. Ta i så fall kontakt med oss på post@tresfjordenspire.no og/eller rektor på tlf 40603377.

Du kan sjå alle innlegga her.

Framleis mogleg å søke plass for skuleåret 2022-2023

Det er nokre ledige plassar igjen for elevane, så det er framleis mogleg å søke om skuleplass hos oss.

Skuledagen startar kl 07:00 og varer til 14:00 for alle elevar uansett trinn.

SFO og foreldrebetaling skule

Skulen vil tilby SFO 07:00-09:00 og 14:00-16:00, og samt 8 timar etter behov i tidsrommet 07:00-16:00 på skulestengde dagar (f.o.m. haustferien dette skuleåret grunna sein godkjenning frå UDIR).

Det er fri skuleskyss innanfor kommunen, etter gjeldande regelverk.

Vi ønsker å vere ein friskule utan foreldrebetaling, men no i oppstarten vil betalinga vere på kr 450 per månad.

Tresfjord EnSpire skule er ein privatskule som skal følgje læreplanen for EnSpireskular og skal vere ein leksefri* skule. Les meir om EnSpire her.

Første skuledag for skuleåret 2022/2023 blir tysdag 23. august.

Dersom du har spørsmål, er det berre å ta kontakt med oss.

*Vedr. leksefri skule: Det vil bli oppfordra til å lese kvar dag, og det kan bli gitt ulike oppgåver/oppdrag som ein også kan måtte jobbe med heime i periodar.

FØLG MED PÅ

NYHETSBREV

Registrer deg gratis og få vår månedlige nyheter!

Blog at WordPress.com.