Velkommen!

1. januar 2023 opnar vi for å søke om plass for skuleåret 2023/2024

Velkommen til Tresfjord EnSpire skule!

Nyaste innlegg frå skulen

Søknadsfrist hovudopptak 1. februar

Vi minner om at fristen for å søke plass på skulane i Vestnes kommune for kommande skuleår er 1. februar. Vårt hovudopptak er difor 1. februar. Om det skulle vere ledig kapasitet etter denne søknadsfristen, så vil vi ha løpande opptak fram til det ikkje er kapasitet til å ta imot fleire. Men søknadar mottatt…

“Open skule” 12. januar!

Godt nytt år! Vil du starte det nye året med å komme og sjå på skulen vår? 12. januar kl 17:00 inviterer tilsette og elevar til “open skule”. Dvs. at alle som er nysgjerrige og interesserte, store som små, er hjarteleg velkomne innom for å helse på oss som jobbar og går på skulen her.…

Vi er godt i gong

No nærmar vi oss tre veker med skule og alle elevar og tilsette koser seg. Endeleg er også sola på plass i bygda og skaper ei ekstra god ramme rundt relasjonsarbeidet elevar og tilsette no held på med. Vi har varierte dagar inne og ute med både mosjon, stillesitting, aktivitetar, leikar, skriving, lesing, rekning, samt…

Du kan sjå alle innlegga her.

Praktisk info

Skuledagen

Skuledagen startar kl 09:00 og varer til 14:00 for alle elevar uansett trinn. Vi legg opp til mykje variert undervisning som innebér aktivitetar både inne og ute.

Foreldrebetaling skule

Per no er betalinga på kr 450 per månad (september-juni) i tillegg til ei inn-meldingsavgift på kr 500. Vi jobbar for å avvikle all foreldrebetaling f.o.m. skulestart august 2023.

Leksebevisst skule

Tresfjord EnSpire skule er ein leksebevisst* privat grunnskule som skal følgje læreplanen for EnSpireskular. Les meir om EnSpire her.

SFO

Skuleåret 2022-2023 er SFO 07:00-09:00 og 14:00-16:00, og samt 8 timar etter behov i tidsrommet 07:00-16:00 på skulestengde dagar. Ein kan kjøpe enkelt-dagar og enkelte bolkar (morgon/ettermiddag) slik at SFO blir mest mogleg tilpassa kvar enkelt heim sitt behov. Vi tilbyr 12 timar gratis SFO per veke for 1. trinn.

SFO-prisar skuleåret 2022-2023:
Skuledagar:
Alle dagar morgon: Kr 725 per månad (september-juni)
Alle dagar ettermiddag: Kr 725 per månad (september-juni)
Enkeltmorgon eller -ettermiddag: Kr 182 per månad (september-juni)

Skulestengde dagar (ikkje raude dagar): Kr 470 per dag (dette beløpet blir redusert om det er meir enn fire elevar som vel SFO på skulestengde dagar)

Dersom du har spørsmål, er det berre å ta kontakt med oss via post@tresfjordenspire.no eller å komme innom Neremsvegen 43 i Tresfjord.

*Vedr. leksebevisst skule: Lærarane gir lekser som er tilpassa elevgruppa og eleven, og eleven blir av læraren oppfordra til å gjere lekser. Leksene blir derimot ikkje sjekka på skulen i etterkant og det er difor opp til kvar heim om ein ønsker å følge opp leksene og når det passar best for kvar heim å utføre dei.

FØLG MED PÅ

Instagram

Ønsker du å gi ei gåve til skulen?

VIPPS til 796286

Ta gjerne kontakt på post@tresfjordenspire.no.

Blog at WordPress.com.