Velkommen!

Det er framleis mogleg å søke plass for elevar på 1.-7. trinn for skuleåret 2022/2023

Endeleg godkjenning frå UDIR på plass!

Fredag 1. juli kom endeleg beskjeden vi lenge har venta på: Vi har fått godkjenning frå UDIR! Vi startar difor opp no i august!

Nyaste innlegg frå skulen

Vi er godt i gong

No nærmar vi oss tre veker med skule og alle elevar og tilsette koser seg. Endeleg er også sola på plass i bygda og skaper ei ekstra god ramme rundt relasjonsarbeidet elevar og tilsette no held på med. Vi har varierte dagar inne og ute med både mosjon, stillesitting, aktivitetar, leikar, skriving, lesing, rekning, samt […]

Skulen blir til

No er det ikkje lenge att til skulestart og mykje er no på plass. Utallige dugnadstimar har gitt resultat. Tysdag 23. august kl 9 kan vi endeleg starte opp!

Du kan sjå alle innlegga her.

Framleis mogleg å søke plass for skuleåret 2022-2023

Det er nokre ledige plassar igjen for elevane, så det er framleis mogleg å søke om skuleplass hos oss.

Skuledagen startar kl 09:00 og varer til 14:00 for alle elevar uansett trinn.

SFO og foreldrebetaling skule

Skulen vil tilby SFO 07:00-09:00 og 14:00-16:00, og samt 8 timar etter behov i tidsrommet 07:00-16:00 på skulestengde dagar (f.o.m. haustferien dette skuleåret grunna sein godkjenning frå UDIR).

Det er fri skuleskyss innanfor kommunen, etter gjeldande regelverk.

Vi ønsker å vere ein friskule utan foreldrebetaling, men no i oppstarten vil betalinga vere på kr 450 per månad.

Tresfjord EnSpire skule er ein privatskule som skal følgje læreplanen for EnSpireskular og skal vere ein leksefri* skule. Les meir om EnSpire her.

Første skuledag for skuleåret 2022/2023 blir tysdag 23. august.

Dersom du har spørsmål, er det berre å ta kontakt med oss.

*Vedr. leksefri skule: Det vil bli oppfordra til å lese kvar dag, og det kan bli gitt ulike oppgåver/oppdrag som ein også kan måtte jobbe med heime i periodar.

FØLG MED PÅ

NYHETSBREV

Registrer deg gratis og få vår månedlige nyheter!

Blog at WordPress.com.