Søk Skuleplass

Tresfjord EnSpire skule er ein ny privat barneskule som starta opp hausten 2022.
Det er no opna for å søke om skuleplass for kommande skuleår.

Søknadsfristen for skuleåret 2023/2024 er 1. februar 2023. Skulen vår tilbyr SFO før og etter skuletid, og fri skuleskyss etter gjeldande regelverk. Skulen sitt pedagogiske grunnsyn er at mennesket si utvikling og læring best fremjast gjennom leia eigenaktivitet, der eleven opplever seg som deltakar og bidragsytar.

“Ein evne til å sjå moglegheiter og til å gjere noko med dei”.


 Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Rektor/dagleg leiar Kjetil Solem: kjetil@tresfjordenspire.no / 40603377

Generell kontaktpunkt til skulen: post@tresfjordenspire.no

Styreleiar Tor Elling Kjersem: tor.elling@tresfjordenspire.no / 90796337

Skulens postadresse: Postboks 1, 6391 Tresfjord
Skulens besøksadresse: Neremsvegen 43, Tresfjord

Her kan du lese vårt inntaksreglement!

SØKNAD

For å søke om skuleplass, vær venleg og fyll ut informasjonen under. Søknadsskjema kan også sendast på e-post, eller skrivast ut og sendast i post til Tor Elling Kjersem, Kjersemhaugvegen 48, 6391 Tresfjord.

Blog at WordPress.com.