Site icon Tresfjord Friskule

Søk Skuleplass

Tresfjord EnSpire skule er ein ny privatskule som startar opp hausten 2022.

Det er no opna for å søke om skuleplass hos oss, og søknadsfristen for skuleåret 2022/2023 er 1.mars 2022. Skulen vår vil tilby SFO før og etter skuletid, og fri skyss innanfor kommunen, etter gjeldande regelverk. Skulen sitt pedagogiske grunnsyn er at mennesket si utvikling og læring best fremjast gjennom leia eigenaktivitet, der eleven opplever seg som deltakar og bidragsytar.

“Ein evne til å sjå moglegheiter og til å gjere noko med dei”.


 Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Dagleg leiar Barbro Jøtulhaug: post@tresfjordenspire.no / 970929210

Styreleiar Tor Elling Kjersem: tor.elling@tresfjordenspire.no / 90796337

Her kan du lese vårt inntaksreglement!

SØKNAD

For å søke om skuleplass, vær venleg og fyll ut informasjonen under. Søknadsskjema kan også sendast på e-post, eller skrivast ut og sendast i post til Tor Elling Kjersem, Kjersemhaugvegen 48, 6391 Tresfjord.

Exit mobile version